Pracownia

Architektoniczna

HIKO straż pożarna Paniówki

HIKO romantyczne zjawisko

  • Authorhiko
  • Date 14 Luty 2018
  • CategoryArchitektura

Nawiązaliśmy ostatnio na spotkaniu z przyjaciółmi interesującą dyskusję na temat najpiękniejszych zachodów słońca. Każdy to piękne, romantyczne zjawisko gdzieś widział i się nim emocjonował. Większość nad Morzem Bałtyckim inni w różnych innych krajach. Jedna z koleżanek nagle wyskoczyła, że najpiękniejsze zachody słońca są w Chudowie. Chwila konsternacji iiiii wszyscy którzy są z okolicy zaczęli się licytować: że najpiękniejszy jest na skrzyżowaniu Topolowej i Szkolnej w stronę zamku gdzie słońce niknie na horyzoncie wśród pól, lasów i innych pojedynczych domów, inni że zachód słońca z Zabrskiej albo Zamkowej w Paniówkach w stronę Chudowa. Ja przypominałam sobie te wszystkie zachody słońca na łąkach Chudowskich jakie obserwowałam przez całe swoje dzieciństwo szczególnie podczas spacerów z moim wiernym towarzyszem Gejszą – psem huskym. Zachody słońca zarówno te widoczne z ulic Chudowa jak i od strony Paniówek faktycznie są najpiękniejsze. Od strony Paniówek o tyle mają dodatkowy urok, że łąki pomiędzy tymi dwoma miejscowościami w blasku zachodzącego słońca  nabierają dodatkowego uroku i niezliczonych barw w zależności od pory roku. Cała ta mistyczna sceneria trwająca parę minut odbywa się na tle ciemnego tła lasu i majaczącej wieży naszego Chudowskiego zamku. Widok niesamowity choć może nie do końca doceniany i odpowiednio rozreklamowany. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że tak! To najpiękniejszy zachód słońca na świecie!

Ostatnio pojawiła się okazja przedstawienia koncepcji remizy straży pożarnej w Paniówkach, którą zaproponowano na fragmencie działki położonej na wjeździe do Paniówek od strony Chudowa na skrzyżowaniu ulic Zabrskiej, Darwina i Zamkowej czyli w miejscu gdzie otaczający krajobraz pozwala na zaobserwowanie w tym miejscu najpiękniejszego zachodu słońca. Obecne zagospodarowanie działki na tym fragmencie to stare zamortyzowane budynki w ruinie i wątpliwej urody betonowe ogrodzenie nadszarpnięte zębem czasu.

Chęć odnowy tego miejsca u „wrót Paniówek” i nadania mu nowej jakości przez „część” organizacji zarządzającej pozwoliła nam zaproponować w tym miejscu budynek remizy ochotniczej straży pożarnej wraz z piętrem z obszerną salą (wraz z kuchnią) i pomieszczeniami, które dostosować można pod siedzibę dla lokalnych organizacji społecznych.

Aby uczcić i obserwować przyrodnicze zjawisko toczące się w sąsiedztwie budynku na tle panoramy łąk i zadrzewień, zaprojektowana została wieża widokowa z tarasem dostępne dla użytkowników budynku.

Elewację budynku zaproponowaliśmy z cegły klinkierowej w kolorze czarnym w połączeniu z blachą corten, która swym „ognistym” kolorem i fakturą pasuje do straży pożarnej.

Dodatkowym pozytywnym aspektem budowy budynku użyteczności publicznej w Paniówkach na skrzyżowaniu ulic Zabrskiej i Darwina pozwoliło by na lepsze skomunikowanie tej części wsi, która obecnie bardzo szybko się zasiedla oraz zagęszcza infrastrukturą usługowa i użytkową. Należałoby przemyśleć utworzenie ścieżek pieszych i rowerowych oraz zmianę nawierzchni jezdni prowadzących w tym kierunku od centrum wsi (obecnie wiele odcinków jest drogami gruntowymi). Taka komunikacja mogłaby się odbywać np.: przez ul. Ogrodową, ul. Podzamcze i Zamkową.

HIKO straż pożarna Paniówki 5HIKO straż pożarna Paniówki 2HIKO straż pożarna Paniówki 4HIKO straż pożarna Paniówki 3

Niestety, aktualnie szukana jest inna lokalizacja budynku ochotniczej straży pożarnej… inna lokalizacja to inny budynek… inne założenia… inna sceneria…

Write a comment


5 − jeden =