Associated Medical Ruda Śląska

Budynki Usługowe

PROJEKT BUDYNKU BIUROWO-USŁUGOWEGO. SIEDZIBA FIRMY ASSOCIATED MEDICAL CLINICAL SCIENCE SERVICES SP. Z O.O.

Projekt: 2014
Realizacja: przewiduje się 2014-2015
Lokalizacja: Ruda Śląska – Halemba
Powierzchnia użytkowa: 338,00m2
Klient: Associated Medical Clinical Science Services Sp. z o.o.

Projekt polegał na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania na funkcję biurowo-usługową istniejącego budynku mieszkalnego wpisanego do gminnego rejestru zabytków.

Projektowany budynek to kontrastowe zestawienie dwóch brył: tradycyjnej bryły budynku wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków z kubiczną, prostą bryłą projektowanej dobudówki, która podkreśla charakter architektury obiektu istniejącego. Wykonanie elewacji projektowanej dobudówki z płytki klinkierowej stanowi nawiązanie do rozwiązań typowych dla miejscowej architektury, stanowiąc jednocześnie kontrast względem skromnej tynkowanej elewacji obecnie istniejącego obiektu.