WWD Ruda Sl

Budynki Usługowe

KONCEPCJA BUDYNKU SERWISU SAMOCHODOWEGO WRAZ ZE SKLEPEM

Koncepcja: 2017
Lokalizacja: Ruda Śląska-Bielszowice
Powierzchnia użytkowa: 430,00m2
Klient: WWD

Opis: Koncepcja budynku nowej siedziby WWD……