STODOŁA w lesie

Budynki Mieszkalne, Wnętrza

Projekt: 2017-2018
Realilzacja: 2019-2020
Lokalizacja: las w Chudowie
Powierzchnia użytkowa: ok.350,00m2
Klient: Inwestor prywatny