Zieleń Publiczna i Miejska

Ogrody i Parki

HIKO Pracownia Projektowa zajmuje się architekturą krajobrazu. Architektura krajobrazu podzielona została na dwa działy projektowe: zieleń publiczna i zieleń miejska oraz ogrody prywatne.

W skład projektów i usług działu zieleni publicznej i miejskiej wchodzi: projekt parku, projekt skweru, projekt zagospodarowania terenu osiedla, projekt zagospodarowania terenu wokół budynku biurowego, projekt zagospodarowania terenu wokół budynku usługowego, projekt zagospodarowania terenu wokół budynku handlowego, projekt placu zabaw, projekt zieleni, projekt nasadzeń, projekt rewitalizacji i rewaloryzacji zabytkowego parku, projekt aranżacji wnętrz zielenią, inwentaryzacja dendrologiczna, operat pielęgnacyjny zieleni, wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów itp.