klinika JESIONOWA w Chudowie

Budynki Usługowe

Projekt: 2016-2017
Realilzacja: w najbliższej „przyszłości”
Lokalizacja: Chudów
Powierzchnia użytkowa: ok.305,00m2
Klient: Inwestor prywatny

Projekt budynku użyteczności publicznej – przychodni wielospecjalistycznej……….