OFERTA

Powierzone nam projekty przeprowadzamy płynnie i skutecznie, aż do oddania obiektu do użytkowania. Począwszy od fazy koncepcyjno-programowej każdej inwestycji zawierającej pomysł i analizę kosztów realizacji, poprzez wykonanie projektu budowlanego z wszystkimi niezbędnymi warunkami, uzgodnieniami, pozwoleniami, następnie wykonanie projektu przetargowego i wykonawczego budynku wraz z jego wnętrzami i otoczeniem, aż po nadzory autorskie i branżowe na budowie oraz przy wykańczaniu wnętrz. Członkowie naszego wielobranżowego zespołu posiadają komplet uprawnień budowlanych zarówno w zakresie projektowania jak i kierowania robotami budowlanymi dzięki czemu sami możemy nadzorować nasze projekty aż do zakończenia budowy.

W zakresie architektury oferujemy Państwu:

 • INDYWIDUALNE PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE:
 • obiektów przemysłowych
 • hal  magazynowych, produkcyjnych, handlowych
 • budynków mieszkalnych (jednorodzinne i wielorodzinne)
 • rezydencji mieszkalnych
 • budynków użyteczności publicznej
 • budynków ochrony zdrowia
 • budynków zagrodowych / rolniczych
 • rewaloryzacji / adaptacji budynków zabytkowych
 • wnętrz

W zakresie architektury krajobrazu oferujemy Państwu:

 • INDYWIDUALNE PROJEKTY
 • ogrodów przydomowych
 • terenów zieleni miejskiej (parków, skwerów), osiedli mieszkaniowych, terenów zieleni publicznej, komercyjnej, rekreacyjnej, placów zabaw…
 • aranżacji wnętrz mieszkalnych i komercyjnych zielenią
 • rewitalizacji i rewaloryzacji zabytkowych obiektów
 • Ponadto oferujemy sporządzanie i uzgadnianie:
 • inwentaryzacji zieleni
 • operatów pielęgnacyjnych zieleni
 • wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

W zakresie grafiki komputerowej  oferujemy Państwu:

 • fotorealistyczne wizualizacje obiektów architektonicznych
 • opracowanie folderów prezentacyjnych (komercjalizacja inwestycji)